Thông tin dự báo thời tiết
ID Vùng biển dự báo
{{item.Id}}
Thông tin thời tiết {{weather.AreaName}}
Thời gian Vùng biển Nội dung #